h

Actie slaagt: boldrempels gaan verdwijnen

5 november 2015

Actie slaagt: boldrempels gaan verdwijnen

Foto: Willem Croese

Wat velen dachten dat onmogelijk was, is bewoners van Luijendijk samen met de SP gelukt. Na meer dan 20 jaar overlast, schade en gevaarlijke verkeerssituaties worden de boldrempels op de Meervalweg en Speksnijdersweg in het eerste kwartaal van 2016 verwijderd. Een succesverhaal over de macht van gewone mensen.

In de afgelopen maanden heeft de SP Landsmeer samen met de buurtbewoners volop actie gevoerd om de boldrempels op de agenda te krijgen. Maar liefst 256 bewoners, het Diensten Centrum Landsmeer en Mariska Sikkes, rolstoelbuschauffeur, sloten zich bij de actie aan.

Foto: Willem Vogtschmidt

De publieke tribune in het gemeentehuis was vol vanavond. Bewoners uit Luijendijk waren, ondanks de gelijktijdige wedstrijd van Ajax, massaal aanwezig bij de stemming over de boldrempels. Op de vorige raadsvergadering spraken bewoners over hun persoonlijke ervaringen.

Henk Besselink, Langebreek:

Mijn vrouw kreeg 's nachts een beroerte en heeft afschuwelijke pijnen moeten doorstaan doordat de ambulance over de boldrempels moest. Wanneer ik nu zelf over de drempels ga hoor ik haar nog gillen. Helaas is mijn vrouw overleden.

Leny Bogaart, Bobelkamp:

Toen mijn man na een open hartoperatie met doorgezaagd borstbeen uit het ziekenhuis werd ontslagen vervoerde ik hem naar huis. Ik probeerde voorzichtig over de boldrempels te gaan, maar dat is niet gelukt. Hij kermde van de pijn. Dit is het pijnlijkste wat we in die periode hebben meegemaakt.

Het oorspronkelijke voorstel uit de gemeenteraad was om alleen de boldrempels op de Meervalweg te verwijderen, maar die op de Speksnijdersweg te laten liggen. Het aanwezige publiek protesteerde hier tegen, met succes. Immers, boldrempels zijn boldrempels! Volgens het unaniem aangenomen voorstel worden álle boldrempels in het eerste kwartaal van 2016 verwijderd en tijdelijk vervangen door andere snelheidsbeperkende maatregelen, totdat er een permanente oplossing komt bij het herinrichten van de bestrating in Luijendijk. Wat de SP betreft zal de wethouder eindelijk in gesprek moeten gaan met bewoners om te verkennen hoe die permanente situatie er straks uit zal moeten zien.

De aanwezige bewoners waren blij, opgelucht en verbaasd dat het na zo lang gelukt is de boldrempels de wijk uit te krijgen. Ami Gest, voorzitter SP Landsmeer: "We hebben moeten knokken tegen meer dan 20 jaar cynisme en gelatenheid. We hebben er alles aan gedaan om vanavond deze overwinning te boeken. Laat dit voor de gevestigde politiek een les zijn in de macht van gewone mensen. Jullie kunnen niet meer om ons heen!"

Foto: Willem Vogtschmidt
Ami Gest spreekt de blije bewoners toe

Foto: Willem Vogtschmidt
Mariska Sikkes uit Broek in Waterland ontvangt bloemen voor haar waardevolle deelname aan de actie

Foto: Willem Vogtschmidt
Henk en Leny vonden in elkaar nieuw levensgeluk na hun ontmoeting door de boldrempelactie

Foto: Willem Vogtschmidt
De overwinning werd uitgebreid gevierd in het café

U bent hier