h

VVD wethouder Quakernaat stapt op na motie van treurnis

14 januari 2020

VVD wethouder Quakernaat stapt op na motie van treurnis

Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer

Gepubliceerd op:14 januari 2020 13:10

Geachte Raad,

Hierbij deel ik u mede dat ik met onmiddellijke ingang mijn wethouderschap neerleg.
Na de motie van treurnis op 19 december 2019 die unaniem door de raad is aangenomen heb ik lang nagedacht hoe nu verder te gaan. Hierbij staat het belang van Landsmeer bij mij voorop.
Gezien de vele belangrijke beslissingen die genomen moeten worden door uw raad op onderwerpen in mijn portefeuilles acht ik het van groot belang dat u deze beslissingen los van mijn persoon/functioneren kunt doen.

In uw motie heeft u mijn integriteit ter discussie gesteld. Dit heeft mij zeer geraakt vooral omdat ik op dit punt juist altijd heb gevochten omdat dit een elementair onderdeel is van het wethouderschap. Integriteit en gelijke inzet voor alle Landsmeerders (ongeacht functie, politieke kleur en afkomst) is altijd mijn uitgangspunt geweest. In de diverse colleges waaraan ik heb deelgenomen ben ik hier altijd een groot voorvechter van geweest. Vermenging van belangen is voor het openbaar bestuur uit den boze. Vele jaren heb ik mij ingezet voor het belang van Landsmeer en de Landsmeerders.

Juist vanuit het belang van Landsmeer neem ik met pijn in het hart afscheid van deze prachtige functie. Ik wens u veel wijsheid toe de komende jaren in de belangrijke beslissingen die u moet nemen.

Met vriendelijke groet,

Richard Quakernaat

U bent hier