h

Internationale dag tegenracisme en discriminatie

1 maart 2020

Internationale dag tegenracisme en discriminatie

Foto: geen idee / google

Artikel 1- grondwet voor Koninkrijk der Nederlanden:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

 

Op 21 maart 1960 werden in Sharpeville, Zuid-Afrika, 69 mensen meedogenloos door politiekogels vermoord. Ze demonstreerden die dag geweldloos tegen de toen in Zuid-Afrika heersende gewelddadige apartheidspolitiek. Daarom is die dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor uitbanning van rassendiscriminatie'. Wereldwijd laten mensen elk jaar op 21 maart zien dat die strijd gevoerd moet worden zolang racisme en discriminatie bestaan. Ook in Nederland wordt op 21 maart, op verschillende plekken en manieren, aandacht gevraagd voor het grote onrecht dat racisme is en de noodzaak er vastberaden en volhoudend tegen te strijden. Als SP steunen we die strijd vol overtuiging. Door deel te nemen aan de demonstratie in Amsterdam en door andere initiatieven tegen racisme elders in het land te steunen. Samen staan we op tegen racisme en discriminatie en voor solidariteit en verbondenheid. 

De demonstratie in Amsterdam op zaterdag 21 maart begint om 14.00 uur op de Dam.

zaterdag, 21 maart 2020 - 2:00pm

 

 

U bent hier