h

Gemeente Waterland wees er voor je bewoners

29 mei 2020

Gemeente Waterland wees er voor je bewoners

Foto: pim meeder / facebook

Niet alles kan je opdragen aan de Coronacrisis. Hoe acceptabel is het dat de rijen voor de milieustraat in Purmerend alleen maar oplopen? NIET, is het antwoord. Er wordt verwacht dat de milieustraat de capaciteit heeft om het grofvuil en de bewoners te ontvangen van 12 (deel)gemeenten, 108.175 inwoners. Deze milieustraat is toendertijd ingericht voor inwoners van Purmerend, daar kwam Neck en de Beemster bij. Sinds 1 augustus 2019 zijn de bewoners van Waterland ook op deze milieustraat aangewezen. Vanaf deze datum werd het steeds drukker bij de milieustraat en toen was Corona nog niet in beeld.

Niet Alleen de inwoners van de (deel)gemeenten hebben last van de lange rijen maar ook bedrijven die langs diezelfde aanrijroute liggen zijn amper te bereiken. Het is maar te hopen dat er geen hulpdienstvoertuigen door hoeven. Vanavond zijn er na een burgerinitiatief (petitie, ondertekenend door 2150 burgers) een 3-tal moties ingediend door VVD Waterland en Waterland Natuurlijk waarin o.a. gepleit werd de milieustraat tijdelijk weer terug te plaatsen naar het Galgeriet tot de bouw van de woningen van start gaat.  Moet kunnen zou je denken, het één hoeft immers het ander niet in de weg te staan. CDA gaf aan de milieustraat graag terug te willen naar Waterland maar niet meer op het Galgeriet en volgens Simone Bpogaard moet je bij de supermarkt en bakker ook langer wachten. Mevrouw Boogaard vergeet hiebij alleen dat je dan wel een keuze hebt om naar een andere bakker of supermarkt te gaan maar als inwoner van Waterland kan je niet naar een andere milieustraat. Vincent Koerse van Groen Links liet eerder al weten via social media en ook vanavond in de raad dat hij de milieustraat eigenlijk helemaal niet terug wilt, ook niet in Katwoude waar de milieustraat (als het goed is) uiteindelijk medio 2022 terug zal komen. Een aantal partijen gaf aan dat het ook financieel niet haalbaar zou zijn. Gemeenteraad van Waterland neem even een kijkje bij de buren in de gemeente Landsmeer (11.488 inwoners) daar hebben ze wel een eigen milieustraat met alles erop en eraan (zie plattegrond). Daarnaast kan je het grofvuil ook laten ophalen na aanmelding bij de gemeente (kleine vergoeding €17,50).

 

Dit kost de gemeente Landsmeer € 241.000,- per jaar. In Waterland kost de tijdelijke uitbesteding € 250.750,- en daarnaast moet er rekening gehouden worden met een verwachte meerkosten ophalen grofvuil van € 50.000,- dat is dus € 59.750 meer dan buurgemeente Landsmeer. Bovendien laat je bewoners (als ze al in bezit zijn van een auto) onnodig heen en weer rijden. Hoezo zou het niet haalbaar zijn om in een relatief kleine gemeente een eigen milieustraat te hebben. Het tijdelijk verplaatsen van de milieustraat is een politieke keuze geweest van de raad, achteraf helemaal niet nodig en kan gewoon teruggedraaid worden, dat is namelijk ook een keuze. Gemeenteraad van Waterland laat je inwoners niet tussen hun vuil zitten en haal alsnog de milieustraat tijdelijk terug naar het Galgeriet nu de bouw voorlopig niet van start gaat en zodra mogelijk vast naar Katwoude.

U bent hier