h

Rust zacht Leo

20 oktober 2020

Rust zacht Leo

Leo Witte was niet iemand van op de voorgrond. Hij was een lid die op elke ALV aanwezig was; die alle stukken had gelezen; en vanuit zijn hart sprak op zijn onderwerpen. Een week na zijn 71ste verjaardag kregen wij het droevige bericht dat hij na een kort ziekte bed in het bijzijn van familie is overleden.

Als je Leo sprak over jeugdwerkloosheid of over problematische schulden onder jongeren, dan werd je niet verrast te ontdekken dat Leo jarenlang docent is geweest. Op de Hogeschool van Amsterdam gaf Leo meer dan dertig jaar les in de opleiding, die in de laatste jaren Sociaal Juridische Dienstverlening is gaan heten. Leerlingen die de mensen wilden helpen, leerden van Leo hoe zij dit methodisch konden aanpakken. Problemen moesten vanuit een grotere context worden bekeken om opgelost te kunnen worden. Volgens Leo moest er naar gedrag en de sociale positie van de mens worden gekeken om een probleem te begrijpen. De relatie met een hulpverlener was de spil in de samenwerking van maatschappelijke organisaties, en niet andersom.

Voor de SP in de gemeente Waterland was Leo een klankbord en een raadsheer. Als je een goed plan had om kinderen in de bijstand te helpen te kunnen sporten, dan wees Leo de pijnpunten, de verbeterpunten en welke rol de gemeente moest pakken om het een succes te maken. Leo kon op papier beleid verwoorden zonder dat de mens vergeten werd. De SP heeft acht jaar in de gemeenteraad gezeten om de gemeente voor iedereen beter te maken. Leo heeft zich daar zijn hele leven voor ingezet.

Met het overlijden van Leo, verliezen wij een gepassioneerde, vriendelijke levensverbeteraar. Wij hopen dat zijn levenslessen nog jaren uitgedragen zullen worden door zijn vrienden, collega’s en leerlingen. Hij zal worden gemist.

U bent hier