h

Coalitie Landsmeer gevallen en wethouder Breij naar huis gestuurd!!!!!

20 januari 2023

Coalitie Landsmeer gevallen en wethouder Breij naar huis gestuurd!!!!!

Foto: Lokale Omroep Landsmeer / facebookpagina Lokale Omroep Landsmeer

Nog geen jaar geleden werd Lokaal Landsmeer de grootste partij bij de verkiezingen. SP Landsmeer voorspelde het al maar had tegelijkertijd haar bedenkingen of deze partij het schip wel zou kunnen besturen. Helaas krijgt de SP gelijk. 10 maanden na de verkiezingen stapt GroenLinks uit de coalitie, stapt Ine van Brenk uit GroenLinks en wordt Marion Breij weggestemd door een motie van wantrouwen. Integriteitskwesties en wantrouwen tussen ambtenaren, college en raad worden orde van de dag. SP Statenlid en voorzitter Heidi Bouhlel dient zelfs op 1 november 2022 Statenvragen in bij het college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland over de integriteit en belangenverstrengeling van Marion Breij omtrent de ingediende zienswijze waar, volgens Marions eigen verklaring, ze zo trots op is dat ze deze nog heeft in kunnen dienen. Als gedeputeerde akkoord had gegeven op deze zienswijze dan had haar stukje grond bij de A10 aanzienlijk meer waard geworden, hoezo transparant.

Ook geeft Marion Breij aan dat ze het voor elkaar heeft gekregen dat het dossier van de Oude Keern weer geopend is, dat de eerste tekening al in december op tafel lag en hebben wij zelfs vernomen dat er al een projectontwikkelaar mee gekeken heeft. Het is fantastisch dat dit dossier weer geopend is, dat moeten we toegeven, maar uit betrouwbare bron weten we dat het nog niet gedeeld is met de raad, hoezo transparant.

Een commissaris van de koning komt niet zomaar (zichzelf uitnodigend) naar een raadsvergadering, zeker niet als dat onder het mom van artikel 182 van de Provinciewet is. Daar waar twee kijven hebben ook twee schuld. Wij vragen ons dan ook af wanneer Marion Breij, Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer en Ine van Brenk zichzelf in de spiegel gaan aankijken en in plaats van de schuld bij de ambtenaren, Eric Knibbe (CDA), Burgemeester en Commissaris van de Koning te leggen, is gaan kijken naar hun eigen rol in deze kwestie. In het openbaar afvallen van ambtenaren is een NO GO, dat doe je niet. Als wethouder hoor je ze juist te beschermen, je bent hun leidinggevende en dus eindverantwoordelijke. Als je denkt dat je niet alle informatie verkrijgt moet je je opdracht verduidelijken of in gesprek gaan met wat je van de ambtenaren verwacht maar dan ga je ze niet afvallen, en al helemaal niet via de pers.

SP Landsmeer hoopt dat het onderzoeksrapport heel snel openbaar gemaakt wordt zodat een ieder het kan lezen en dan zijn eigen conclusies kan trekken. Over drie jaar zijn er weer gemeentelijke verkiezingen en dan hopen wij als SP Landsmeer u het andere geluid te kunnen bieden, we zijn nu al bezig een lijst te vormen zodat we over drie jaar wel mee kunnen doen.

foto: Lokale Omroep Landsmeer (facebook)

Reactie toevoegen

U bent hier