h

Bewoners Gortesloot toch nog fijne feestdagen?

20 oktober 2020

Bewoners Gortesloot toch nog fijne feestdagen?

Foto: SP

Op 19 oktober hebben bewoners van de gortesloot met ondersteuning van Heidi Bouhlel het zwartboek officieel digitaal aangeboden aan woningcorporatie Eigen Haard. Eerder ontving de woningcorporatie het zwartboek al via mail. Tevens hebben de bewoners een gesprek gehad (digitaal) met o.a. het bestuur van deze woningcorporatie. Er is nog veel mis in deze wijk!

Het Noord Hollands Dagblad deed al een tipje van de sluier oplichten, ook zij hadden het zwartboek al via mail mogen ontvangen.

Foto: SP
Nadat de bestuursleden en collega's naar het verhaal van de bewoners geluisterd te hebben zijn er eindelijk concrete afspraken gemaakt.

We (bestuur, collega’s van vastgoedbeheer) hebben een goed gesprek gehad met bewoners en heidi Bouhlel.  Bewoners hebben hun klachten verteld over de woning. Daarop hebben zij het volgende toegezegd;

  • Allereerst willen we dat bewoners prettig kunnen wonen. We willen dan ook zorgen dat we uiterlijk einde van dit jaar precies weten waar welke problemen spelen en het liefst hebben we die dan ook al opgelost.
  • Vanaf volgende week gaat een opzichter van Eigen Haard langs bij alle bewoners om te horen of er klachten zij. Die inventariseren we en waar mogelijk proberen we die zo snel mogelijk op te lossen. We werken daarin samen met de BAM.
  • We bezoeken bewoners die daar behoefte aan hebben, om ze de installaties en de Energieprestatievergoeding uit te leggen.   
  • We bestuderen op basis van het zwartboek ook of er zaken zijn die we collectief, dat wil zeggen voor alle 120 huishoudens, moeten oppakken. Je kunt dan denken aan de uitleg rondom de EPV.
  • We zijn aanwezig bij een digitale bewonersbijeenkomst van de SP op 13 november om bewoners te informeren over de voortgang.

Foto: SP
Maar met deze toezeggingen zijn we er nog niet. De bewoners hebben ook geeist dat de huren de komende 10 jaar niet boven de sociale huurgrens uit gaat komen en voor vrije sector woningen in deze wijk niet boven de €950,- gedurende 10 jaar. Het bestuur heeft beloofd hierna te zullen kijken en daar op 13 november, bij onze digitale bewonersbijeenkomst, op terug te komen. Wat betreft de extra financiële bijdrage die gevraagd is, zegt Eigen Haard nu dat het geen prioriteit heeft, Heidi heeft laten weten dat het een verlichting zou kunnen zijn voor vele bewoners als ze alvast duizend euro uitgekeerd gaan krijgen. Hier komt Eigen Haard nog op terug.

U bent hier