h

Wat een fantastische (digitale) bewonersbijeenkomst!

14 november 2020

Wat een fantastische (digitale) bewonersbijeenkomst!

Foto: SP

Gisteravond kwamen zo'n dertig bewoners digitaal bij elkaar om in gesprek te gaan met hun woningcorporatie Eigen Haard. Na het inmiddels o zo bekende mislukte NOM-renovatieproject in de Gorteslootbuurt hebben de bewoners duidelijke eisen gesteld en willen zo snel mogelijk dat de problemen opgelost worden. 

Na het aanbieden van het zwartboek op 19 oktober is Eigen Haard huis aan huis aan het gaan om de problemen te inventariseren en waar mogelijk meteen op te lossen. Maar dat is niet genoeg! De bewoners willen voor de grotere problemen ook een oplossing, denk hierbij aan de EPV, stank in de woningen en installaties die niet werken. Bij deze avond waren ook SP Tweede kamerlid Sandra Beckerman en Senior Adviseur woonbond Günter Weber aanwezig om de bewoners te ondersteunen.

Sandra: "Het lijkt of er twee werelden tegenover elkaar staan".

Günter: "Wat me opviel aan de verhalen van de bewoners is dat sommige huizen echt ongezond zijn om in te wonen" en roept de bewoners dan ook op niet te snel tevreden te zijn. Ook had hij nog een tip voor Eigen Haard, "Los de problemen op naar tevredenheid van de bewoners en niet naar de tevredenheid van de woningcorporatie. Directeur vastgoedbeheer Eigen Haard, Frans van de Kerkhof is het daar gelukkig mee eens. Ook hoofd onderhoud Eigen Haard, Ronald Lagrand geeft aan "wij willen alles opgelost hebben en zijn voornemens dit snel op te pakken".

Deze avond hebben de aanwezige bewoners behoorlijk de druk op weten te voeren en zo vele toezeggingen weten af te dwingen.

Toezeggingen:

 • Huren zullen niet boven de sociale huurgrens uitkomen zolang het huidige huurbeleid van kracht is, bewoners die nu wel meer betalen kunnen rekenen op huurbevriezing, helaas geldt dit (nog) niet voor de vrije sector woningen in deze wijk.
 • Bitumen stank wordt aangepakt, eerst zullen de aangebrachte ventielen op zolder gedicht worden en bewoners waarvan de zoldervloer nog niet afgedekt is kunnen zich alsnog melden. Mocht dit toch niet de oplossing zijn zal er verder onderzoek plaatsvinden.
 • Eigen Haard gaat onderzoeken of de woningen voldoen aan bouwbesluit 3.6 luchtverversing, uit een eerder bouwkundig rapport die is opgesteld in opdracht van de SP blijkt dat dit niet het geval  is.
 • Nog voor de kesrtvakantie zullen alle deurbellen werkzaam moeten zijn.
 • Nog voor de kerstvakantie zullen alle huizen voorzien zijn van nieuwe aardlekschakelaars.
 • Daar waar de installatie niet goed werkt of gewerkt heeft zal er compensatie plaatsvinden.
 • Er gaat onderzocht worden wat de zonnepanelen opgebracht zouden hebben in de week dat Eigen Haard zomaar de panelen uitgeschakeld had en dit zal gecompenseerd worden.
 • BAM moet gaan monitoren of de zonnepanelen goed werken, wanneer dit niet het geval is dient er meteen een monteur ingeschakeld te worden door BAM.
 • Daar waar bewoners last hebben van rioolvliegen wordt meteen actie ondernomen.
 • Nog voor de kerstvakantie zal de bestrating die verzakt zijn opgehoogd worden.
 • Eigen Haard zal onderzoeken wat de consequentie voor bewoners is wanneer de salderingsregeling afgeschaft wordt. Hoe zit het dan met de woonlastengarantie?
 • BAM zal alleen nog ingezet worden voor werkzaamheden die met het intallatiesysteem in verband staan, voor reguliere werkzaamheden zal Eigen Haard hun eigen mensen inzetten.
 • opzichter Driss Ouhaddou en onderhoudsmedewerker Jeffrey zullen de komende periode veelal in de wijk te zien zijn.
 • De woning aan Riethalmweg 14 zal vanaf 30 november (ma t/m vrij 8:00-17:00 uur) ingericht worden als inloophuis, echter in deze tijd is het niet mogelijk zo binnen te lopen en zal Eigen Haard elke bewoner uitnodigen voor een gesprek. Voornemen is elk huishouden voor de kerstvakantie gesproken te hebben.
 • De buurt heeft een eigen emailadres! Dus heb je vragen, problemen en/of suggesties mail dan naar gortesloot@eigenhaard.nl 

Waar we helaas nog geen toezegging voor hebben gehad is de extra compensatie van totaal €2500,-  Eigen Haard wilt dit geld liever gebruiken om de problemen op te lossen. Echter zijn wij van mening dat deze compensatie los staat van de nog op te lossen problemen. Bewoners hebben zoveel overlast van de renovatie en vele bewoners hebben veel eigen geld in het huis moeten steken om schades en onafgemaakte dingen op te lossen.

Om de druk opgevoerd te houden hebben we afgesproken om 14 december 20:00 uur weer bij elkaar te komen en te kijken of gemaakte afspraken nagekomen zijn en worden.

U bent hier