h

Dit mogen we niet accepteren!

7 mei 2021

Dit mogen we niet accepteren!

Foto: Willem Vogtschmidt

Zoek je een sociale huurwoning?

Pech gehad, je kan 22 jaar op de wachtlijst.

Heb je eindelijk wat meer te besteden?

          Pech gehad, je krijgt jaarlijks een forse huurverhoging.

Komt er een sociale huurwoning vrij?

          Pech gehad, stadvernieuwingsurgenten hebben de eerste keus.

Wil je als oudere kleiner wonen?

          Pech gehad, er zijn te weinig seniorenwoningen.

Dit kan zo niet langer! Daarom hebben Heidi Bouhlel (SP) en Axel Damme (lokaal Landsmeer) de handen ineen geslagen en de samenwerking gezocht. Vanmiddag hebben zij op het gemeenteplein een spandoek opgehangen om te laten zien dat we een wachtlijst voor woningzoekende zoals die van Landsmeer niet mogen accepteren. Met stip staat onze gemeente op nummer 1!

Foto: Willem Vogtschmidt

In februari 2016 heeft SP Landsmeer de lange wachtlijst ook al eens aan de kaart gesteld bij toenmalige wethouder Nico van Baarsen. Toen was de wachtlijst voor een sociale woning twaalf jaar. Keer op keer werd gezegd dat er verbetering zou komen want er zou veel gebouwd worden. Allemaal loze beloften. De wethouder erna, Richard Quakernaat, gaf het antwoord “de jongeren hoeven niet zo lang op de wachtlijst, ze kunnen ook elders in de regio wonen”.  Er zijn bouwprojecten geweest maar dit betrof koopwoningen of vrije sector huurwoningen. Geen jongerenwoningen, geen seniorenwoningen. Juist dat is in ons dorp heel hard nodig. De raad heeft dat zelfs in de woonvisie vast gesteld. En nu? Nu durven zeven van de acht zittende partijen in de raad en het huidige college niet de volgende stap te zetten. Neem de woningverdeling weer in eigen hand. Bied de woningen aan in de kompas en op de gemeentewebsite zodat het “minder” zichtbaar wordt voor de gehele regio. Stop met woningnet!

De komende weken zullen wij samen met Lokaal Landsmeer de wijken in gaan met een enquête en bewoners vragen wat zij van ons plan vinden. Met deze opgehaalde meningen hopen we de overige partijen en college mee te krijgen om daadwerkelijke stappen te gaan zetten. Gebeurd er de komende jaren niks dan wordt de wachtlijst alleen maar langer en kunnen jongeren pas op hun vijftigste onder moeders vleugels vandaan.

U bent hier